Polityka prywatności

1. Dlaczego ważne jest zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności ?

W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego: https://ozonee.pl/ („Sklep”). Korzystając ze Sklepu, wyrażasz zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

2. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

ROKLAND ALEKSANDER SZALA ZYGMUNT SZALA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem ul. Rejtana 53a, 35-326 Rzeszów wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000147228, posiadająca numery NIP: 8132050335, REGON: 690444484

3. Jakie dane gromadzimy?

Przetwarzamy następujące Dane Osobowe Użytkowników:

a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy;

b. adres miejsca zamieszkania;

c. numer telefonu;

d. adres Poczty e-mail.

e. numer NIP – dodatkowo w przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami.

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane ?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawarłeś/aś lub do podjęcia działań na Twoje przed zawarciem umowy;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów;

5) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej

5. Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy przede wszystkim, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, w tym rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy oraz na potrzeby marketingu i promocji usług i produktów własnych.

Za Twoją odrębną zgodą gromadzone dane wykorzystujemy również:

1) do wysyłania do Ciebie pocztą elektroniczną wartościowych wiadomości, powiadomień o nowościach i promocjach, własnych materiałów marketingowych (newsletter oraz informacje handlowe),

2) do wysyłania do Ciebie pocztą elektroniczną materiałów promocyjnych i marketingowych naszych Zaufanych Partnerów,

3) w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania Twoich danych osobowych w celu dopasowania oferty i reklamy produktów lub usług do Twoich osobistych preferencji, zachowań i sposobu korzystania ze strony internetowej.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

Masz prawo wyboru, czy i w jakim zakresie chcesz korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia produktu, może uniemożliwić ich prawidłowe wykonanie.

7. Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, uzyskania informacji o przetwarzanych danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie i żądania usunięcia w każdym czasie (prawo do bycia zapomnianym). W tym celu prosimy o kontakt po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w Sklepie lub poprzez przesłanie wiadomości na Pocztę e-mail: buty.rokland@gmail.com lub korzystając z formularza kontaktowego.

Przysługuje Ci ponadto prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak mogę przenieść moje dane ?

Masz prawo otrzymać dane, które przetwarzamy za Twoją zgodą lub w ramach realizacji umowy. Zostaną one automatycznie przesłane Tobie lub osobie trzeciej, w standardowym, czytelnym maszynowo formacie. Jeśli potrzebujesz bezpośrednio przesłać te dane do innej odpowiedzialnej za nie strony, to zostanie to zrealizowane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

9. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne do utrzymania konta użytkownika oraz realizowania zamówień, obsługi posprzedażowej i obsługi reklamacji. Ponadto możemy zachować Twoje dane w zakresie niezbędnym do dochodzenia zaległych należności lub w przypadku konieczności podjęcia działań w związku z naruszeniem regulaminu Sklepu lub powszechnie obowiązującego prawa. W powyższych przypadkach, dane osobowe mogą być przechowywane także po usunięciu konta użytkownika, jednak nie dłużej niż przez okres potrzebny do zrealizowania powyższych celów.

10. Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Sklepu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

11. Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom ?

W celu utrzymania konta użytkownika, administracji kontami poczty elektronicznej, obsługi zamówień Twoje dane mogą być przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym podmiotom. Powierzenie Twoich danych zewnętrznym dostawcom może w szczególności dotyczyć następujących usług: kurier i poczta, hosting i utrzymanie serwerów.

Przesyłki pocztowe i kurierskie realizuje:

Poczta Polska z siedzibą w Warszawie


Geis Parcel PL Sp. z o. o.
ul. Sosnowiec-Pieńki 7
95-010 Stryków

InPost S.A.
ul. Wielicka 28
BUSINESS PARK Budynek B
30-552 Kraków


Operatorem hostingu w Sklepie jest:

OVH sp. z o.o
ul. Szkocka 5/1
54-404 Wrocław

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

12. Jakie inne dane dodatkowo przetwarzamy ?

Podczas gdy korzystasz ze strony Sklepu możemy przetwarzać również dane eksploatacyjne i dane nawigacyjne (adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, informacje o linkach i odnośnikach, które zostaną kliknięte lub inne czynności podejmowane w naszym Sklepie), które wykorzystywane są do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech pozwalających na identyfikację osoby odwiedzającej stronę Sklepu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

13. Zmiany w polityce prywatności

Oferta Sklepu może ulegać zmianie. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. W związku z tym w przyszłości Sklep może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie ze Sklepu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

14. Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji kontakt naszego Sklepu.